اولین تراشه ۷ نانومتری توسط هوآوی معرفی شده بود!

توسط جواد مظفری
2

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.