اولین دستگاه فورد موستانگ شلبی GT500 به قیمت 1.1 میلیون دلار فروخته شد!

توسط جواد مظفری
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.