اینتل تولید پردازنده و چیپ ست های 14 نانومتری را به TSMC واگذار می کند

توسط حسام شالیکاریان
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.