دیگر مطمئن شدیم که AMD در مورد فرکانس بوست پردازنده‌های Ryzen 3000 دروغ گفته است!

توسط جواد مظفری
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.