غول های AMD EPYC برای اولین بار در دنیا رمزگذاری 8K HEVC را در زمان واقعی انجام می دهند

توسط جواد مظفری
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.