مایکروسافت برنامه مستقلی را برای هوش مصنوعی Copilot در اندروید راه‌اندازی کرد

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.