پردازنده Ryzen Threadripper PRO 7995WX با 96 هسته و 192 رشته می آید

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.