پچ پشتیبانی از DLSS انویدیا به همراه بهینه‌سازی‌های دیگری برای بازی Starfield هفته دیگر منتشر می‌شود

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.