مودم dlink

گروه باج‌افزاری Ransomed.vs ادعا می‌کند که داده‌های سونی را به سرقت برده است

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.