AMD در سال 2024 شتاب‌دهنده هوش مصنوعی MI300 با حافظه HBM3E را عرضه می‌کند

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.