AMD می گوید RX 7900 XTX برای رقابت با RTX 4080 طراحی شده نه RTX 4090

توسط جواد مظفری
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.