AMD پس از خاتمه دادن به استفاده از معماری‌های Vega و Polaris، تنها آپدیت‌های بسیار ضروری را برای آن‌ها ارائه می‌دهد

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.