لیست مطالب مرتبط به : تکنولوژی

فناوری گوناگون

ارزشمندترین برند آسیا در حوزه تکنولوژی فعالیت دارد

انتهای هر سال میلادی برای شرکت های ارائه دهنده آمار و ارقام شامل روزهای پر مشغله ای می شود. گردآوری داده های مربوط به یکسال اخیر چندین و چند برند در زمینه های مختلف از جمله میزان فروش، میزان تولید کالا و همچنین میزان تولید سرمایه کار چندان آسانی نیست، اما شرکت های بزرگ در سطح جهانی در دوره های...