لیست مطالب مرتبط به : رسوایی

پردازنده گوناگون

رسوایی جنسی گریبان گیر اینتل شد

دو سال گذشته از نظر اخبار مربوط به رسوایی جنسی در میان هنرمندان، به شدت پر تب و تاب سپری شد و هنرمندان بسیاری گریبان گیر اتهام و فاش شدن روابط نامشروع شدند. این بار دامنه رسوایی جنسی به دنیای آی تی گسترش یافته و به طور حتم شما نیز همانند من با شنیدن این خبر، حیرت زده می شود....