لیست مطالب مرتبط به : رپتوریوم

سخت افزار فناوری کارت گرافیک

رمزارز Raptoreum یا RTM دلیل افزایش قیمت و کمبود پردازنده های AMD

پس از کمبود کارت گرافیک برای رمزارزهای مبتنی بر استخراج کارت گرفیک، و افزایش قیمت هارد و سالید برای رمزارز چیا، این بار نوبت پردازنده است که به نابودی کشانده شود. رمزارز رپتوریوم (Raptoreum) با محوریت استخراج با پردازنده اکنون به یکی از محبوب ترین رمزارزها تبدیل شده است. (بیشتر…)