صفحه اصلی » آرشیو مطالب » Age Of Empire 3: Definitive Edition

لیست مطالب مرتبط به : Age Of Empire 3: Definitive Edition

بازی و سرگرمی

بازیمو: نسخه Age Of Empire 3: Definitive Edition با تحولاتی عظیم

یک دهه پیش و حتی قبل تر از آن را می توانیم عصر ظهور و پیدایش بهترین بازی های استراتژی بنامیم. عنوان های بزرگی در شروع هزاره دوم پا به صنعت بازی گذاشتند، بازی هایی مانند Civizilation، Age Of Empire، Cossacks، Rise Of Nations اوج شکوه این سبک بودند. خبر خوب برای طرفدران سبک استراتژی بازگشت بازی محبوبشان با عنوان...