از مدل‌های هوش مصنوعی Gemma 2B و Gemma 7B گوگل چه می‌دانیم ؟

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.