اپل عنوان باارزش‌ترین شرکت جهان را از دست خواهد داد اگر قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد آن کمتر از حد انتظار ظاهر شود

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.