بخش Foundry اینتل اعلام کرد که با شرکت تایوانی UMC همکاری خواهد کرد

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.