جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، با وجود رقابت زیاد با هوآوی آن را یک شرکت بسیار خوب نامید !

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.