جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا، پس چندین سال از چین بازدید کرد

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.