حساب پلی‌استیشن کاربرانی که بدون دلیل به حالت تعلیق درآمده بود پس از مدتی به حالت فعال برگشت

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.