رومن هارتانگ با اورکلاک در بازی Counter-Strike 2 به بیش از هزار فریم در ثانیه دست یافت

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.