شرکت AMD درایور XDNA را برای لینوکس منتشر کرد : پشتیبانی از APUهای Phoenix و Strix

توسط احسان نیک پویا
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.