هر دو کارت RX 7900 XTX و RTX 4090 به حداقل پاور 850 وات نیاز دارند

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.