پردازنده های Ryzen 7000X3D با عدم پشتیبانی از اورکلاک و حداکثر دمای عملکردی کمتر

توسط جواد مظفری
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.