پردازنده AMD Ryzen 7 7700 غیر X با 8 هسته 16 رشته دارای توان 65 وات است

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.