گوشی پیکسل 6 پرو با مشکل حرارتی عرضه شده بود : حتی با وجود اطلاع گوگل از این موضوع !

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.