گوگل با گوشی پیکسل 8 خود آیفون را به دلیل نداشتن قابلیت جست‌وجوی دایره‌ای به مسخره گرفت !

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.