باز هم GALAX با HOF سفید پوش اما اینبار با پاور GH1300 و دو کانکتور 12VHPWR

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.