کنسول دستی ROG Ally ایسوس در دو مدل با قیمت 699 دلار و 599 دلار عرضه می شود !

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.