بالاخره نرم افزار DaVinci Resolve Studio از کدگذاری AMD Radeon AV1 پشتیبانی کرد

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.