به روز رسانی Geekbench نتایج نسخه 6.1 و 6.0 را غیرقابل مقایسه می کند !

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.