چگونه بررسی کنیم که آیا یک بازی PS1 یا PSP از تروفی ها در PS5 پشتیبانی می کند یا خیر

توسط محمدرضا آبرون
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.