Sapphire از کارت گرافیک Black Diamond رونمایی کرد : 50 درصد سریع‌تر از RTX 4060 ولی هم‌قیمت با آن !

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.