سونی بازی های Final Fantasy 7 و Silent Hill 2 را از چنگ ایکس باکس در آورد

توسط محمدرضا آبرون
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.