اولین بنچمارک های غیر رسمی RTX 4070 ظاهر شد / عملکردی مشابه RTX 3080

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.