پشتیبانی از DDR5-7200 در 1.2 ولت با بایوس جدید X670E Taichi ازراک

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.