الماس رایانه

آزمون AMD FSR2 در کنار DLSS و Intel XeSS در نرم افزار 3DMark فعال شد !

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.