اولین بیانیه AMD در مورد مشکلات سوختگی سری Ryzen 7000X3D منتشر شد

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.