مشکل Burn In و سوختگی پنل تلویزیون‌های OLED شرکت LG کار دست این شرکت داد

توسط جواد مظفری
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.