بنچمارک Core i9-13900KS نشان از %15 عملکرد سریعتر نسبت به Ryzen 9 7950X دارد

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.