پردازنده Ryzen 7 7800X3D در بازی تا 24 درصد سریعتر از Core i9-13900K است

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.