تلگرام با 400 میلیون کاربر فعال، سومین کشور پر جمعیت جهان لقب گرفت

توسط حسام شالیکاریان
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.