به نظر می‌رسد Uncharted: The Legacy of Thieves Collection ضعیف ‌ترین عملکرد سونی در رایانه های شخصی بوده است

توسط محمدرضا آبرون
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.