اولین سالیدهای SSD با رابط PCIe Gen5 و سرعت 13000 مگابایت در ثانیه معرفی شدند

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.