به‌روزرسانی اندروید 15 قابلیت «Powered Off Finding API» را ارائه می‌کند : پیدا شدن دستگاه حتی در صورت خاموش بودن !

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.