گیگابایت و بایوستار هم بایوس جدید برای جلوگیری از آسیب به Ryzen 7000 X3D منتشر کردند

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.