لیست مطالب مرتبط به : ترامپ

گوناگون

قوانین جدید فیس بوک برای جلوگیری از فعالیت ناهنجار رئیس جمهور امریکا

رامین توسلی
گویا رئیس جمهور امریکا دست بردار نیست و حال که تنور انتخابات بسیار داغ است، حواشی بسیاری را به وجود آورده است. بعد از اینکه ترامپ در توییتر فعالیت های جنجال برانگیزی را شروع کرد، این بار نوبت به فیس بوک رسیده. فعالیت های این شخصیت سبب شد تا این بار عده ای بصورت نامه ای سرگشوده، مستقیما مکاتباتی را...