لیست مطالب مرتبط به : رنوپارس

اخبار خودرو خودرو

سکوت سنگین رنوپارس و خودروهایی که به دست مشتری نرسید!

پس از تحریم های آمریکا، رنو یکی از اولین شرکت هایی بود که بار سفر را از ایران بست و به همکاری خود به ایران پایان داد. این پایان همکاری در حالی است که خودروهای بسیاری به خریداران پیش فروش شده است اما نه از خودروهای تحویلی خبری است و نه از اعلامیه های رنوپارس!. (بیشتر…)